Fors hogere melkprijs voor boeren


http://nos.nl/artikel/504173-fors-hogere-melkprijs-voor-boeren.htmlHet bedrag dat boeren voor hun melk krijgen is de laatste tijd flink gestegen. De garantieprijs bij de grootste afnemer in Nederland, FrieslandCampina, bedraagt deze maand 39,50 euro voor honderd kilo melk. Een jaar geleden was dat nog 32,75. Het is de hoogste prijs sinds 2008.


Boeren profiteren van het verminderde melkaanbod wereldwijd. In Nieuw-Zeeland geven koeien de laatste tijd minder melk door de droogte daar. En ook in Europa is de melkproductie lager, door de kou de afgelopen maanden. De prijs stijgt ook door de hogere vraag uit Azië naar zuivelproducten, maar dat is maar een kleine factor, volgens FrieslandCampina.


"Voor melkveehouders is dit een welkome verandering ten opzichte van de lage prijzen en hoge veevoerkosten van de afgelopen tijd," zegt Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina.


Prijsstijging


De hogere prijzen zullen niet meteen doorwerken in de prijs van melk, boter, kaas en andere zuivelproducten voor consumenten. Supermarkten hebben vaak contracten waarin de prijzen voor langere tijd zijn vastgelegd. En als de hogere kosten na verloop van tijd wel worden doorberekend zal een liter melk bijvoorbeeld slechts enkele centen duurder worden, zo is de verwachting.


Of de melkprijs blijft stijgen is vooral afhankelijk van het weer. Als het mooi weer blijft bijvoorbeeld, zullen koeien meer melk produceren, wat de prijs weer kan drukken.